Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิบัติการเชิงรุกในชุมชน
  • วันที่จัดกิจกรรม : 17 พ.ย. 60
  • สถานที่จัดกิจกรรม : ชุมชนช่างกล บ้านนางเยาวณี
  • เอกสารดาวน์โหลด :
      ไม่มีเอกสารแนบ
  • รายละเอียด : ขอเชิญประชาชน รับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชน โดย รพ.พุนพิน ฟรี ชุมชนช่างกล 13.00-15.00น โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ ตรวจคัดกรองเบาหวาน ทราบผลทันทีไม่ต้องอดอาหาร ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ตรวจวัดสายตา สำหรับผู้สูงอายุ ตรวจคัดกรองสุขภาพจิต 2Q รับบริการฝากครรภ์ ตรวจพัฒนาการเด็กและชั่งน้ำหนัก บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาด้วยนะครับ