Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ขอเชิญผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • วันที่จัดกิจกรรม : 1 - 28 ก.พ. 61
  • สถานที่จัดกิจกรรม : เทศบาล/อบต อำเภอ และธนาคารที่ลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด :
      ไม่มีเอกสารแนบ
  • รายละเอียด : เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตนเอง เช่น พัฒนาทักษะอาชีพ หางานทำในท้องถิ่น รับสินเชื่อเพื่อทำธุรกิจของตนเอง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และยังได้รับวงเงินช่วยเหลือรายเดือนในบัตรสวัสดิการรแห่งรัฐเพื่มขึ้นอีก 100 หรือ 200 ตามฐานรายได้อีกด้วย ผู้สนใจจะต้องเตรียมบัตรประชาชน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปสมัครเข้าร่วมโครงการที่ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส. ที่ตนเองลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ไว้ รวมทั้งอำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานเขตหรือเทศบาลหรือ อบต. ประกาศแจ้งให้ทราบ  หมายเหตุ: ในส่วนของเทศบาลตำบลวัดประดู่ รับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวัดประดู่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการ เทศบาลตำบลวัดประดู่ โทร 0-7720-0175 ต่อ 532