Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รับสมัครเข้าฝึกอบรม
  • วันที่จัดกิจกรรม : 1 - 30 มี.ค. 61
  • สถานที่จัดกิจกรรม : ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
  • เอกสารดาวน์โหลด :
      ไม่มีเอกสารแนบ
  • รายละเอียด : ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 88 เพื่อเข้ารับฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาชีพ จำนวน 31 แผนก ระหว่างเดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน ผู้ใดสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยส่งหลักฐานเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 โทร 0-7727-2590 ต่อ 106 โทรสาร ต่อ 5