Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลตำบลวัดประดู่กำหนดจัดโครงการขยายโอกาสการศึกษาสู่ตลาดแรงงาน
  • วันที่จัดกิจกรรม : 23 - 28 เม.ย. 62
  • สถานที่จัดกิจกรรม : เทศบาลตำบลวัดประดู่ และวัดสมหวังวนาราม
  • เอกสารดาวน์โหลด :
      ไม่มีเอกสารแนบ
  • รายละเอียด : วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลวัดประดู่ จัดโครงการขยายโอกาสการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 23-28 เมษายน 2561 (เฉพาะวันจันทร์-วันเสาร์)  บริการ ฟรี! 1. การบริการซ่อม (Repair) ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน/สอนซ่อมบำรุงด้วยตนเอง และปรับปรุงซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร และเครืองมือ อุปกรณ์ สำหรับประกอบอาชีพ ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ยานพาหนะ ระบบไฟฟ้า (ยกเว้น โทรทัศน์) วันที่ 23 เม.ย.-26 เม.ย. 61 ณ เทศบาตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 27 เม.ย.-28 เม.ย. 61 ณ วัดสมหวังวนาราม หมู่ที่ 8 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. ฝึกพัฒนาช่างชุมชน 3. การบริการสร้าง (Build) ถ่ายทอดองค์ความรู้/พัฒนาทักษะวิชาชีพ/อาชีพ วันที่ 24 เมษายน 2561 "การทำพวงหรีด" จำนวน 30 คน  ณ เทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 25 เมษายน 2561 "การเคลือบกรอบรูปวิทยาศาสตร์" จำนวน 30 คน ณ เทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4. การบริการพัฒนา (Top Up) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 24 เมษายน 2561 "หลักกิโลยางพารา" จำนวน 20 คน ณ เทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-7727-2168 ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ศูนย์เทศบาลตำลวัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ประสานงาน นายวาสนา ภิรมย์รัตน์ โทร 089-5906851