อปท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
 


ข้อมูลสำนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ.เมืองฯ    
อบจ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0-7722-2202
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
18 ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0-7727-2513
เทศบาลตำบลวัดประดู่

สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่
150 ม.1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  

0-7720-0855
อบต.มะขามเตี้ย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
186 ม.7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  
0-7735-5047
ทต.ขุนทะเล

สำนักงานเทศบาลตำบลขุนทะเล
2/16 ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

0-7735-5375
อบต.บางใบไม้ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
4 ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
0-7728-4892
อบต.บางชนะ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
ม.1 ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
0-7731-8135-6
อบต.คลองน้อย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
9 ม.3 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
0-7731-8036-7
อบต.บางไทร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร
ม.2 ต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
0-7727-4617
อบต.บางโพธิ์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
ม.1 ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
0-7727-4018
อบต.คลองฉนาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก
99 ม.3 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
0-7727-0050

อ.กาญจนดิษฐ์    
เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ สำนักงานเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์
152/9-10 ถ.กาญจดิษฐ์ ม.1 ต.กะแดะ
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
0-7724-4052
เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทองใหม่
281/4-5 ถ.สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ
ต.ท่าทองใหม่อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
0-7722-7716
เทศบาลตำบลช้างซ้าย สำนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย
ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
0-7745-2124
อบต.ท่าทองใหม่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
ม.2 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
0-7722-7489
อบต.ท่าทอง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง
ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
0-7727-4464
อบต.ทุ่งกง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง
ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
0-7722-7729
อบต.กรูด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด
ม.1 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
0-7729-7189
อบต.พลายวาส ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
0-7737-9271
อบต.ป่าร่อน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน
ม.1 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
0-7729-7193
อบต.ตะเคียนทอง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
0-7725-5049
อบต.ช้างขวา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างขวา
ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
0-7727-4462
อบต.ท่าอุแท ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท
111 ม.4 ถ. สุราษฎร์-นครศรีฯ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
0-7725-9393
อบต.ทุ่งรัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง
1/5 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
0-7731-8184
อบต.คลองสระ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
88 ม.3 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
0-7740-8080

อ.เกาะพะงัน    
เทศบาลตำบลเกาะพงัน สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพงัน
214/1 ถ.ห้องศาลา-โฉลกหลำ ม.1 ต.เกาะพงัน อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
0-7737-7062
อบต.เกาะพะงัน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน
ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
0-7723-8111
อบต.บ้านใต้ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใต้
หมู่ที่ 2 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
0-7723-8389
อบต.เกาะเต่า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
0-7745-6220

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6