อปท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
 

ข้อมูลสำนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ.คีรีรัฐนิคม    
เทศบาลตำบลท่าขนอน

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอน
ม.1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

0-7726-5221
อบต.ท่าขนอน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

0-7727-4141
อบต.บ้านยาง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

0-7739-1204
อบต.น้ำหัก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
 ม.10 ถ.บ้านยาง-ตะกุกเหนือ ต.น้ำหัก
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
0-7793-1437-9
อบต.กะเปา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ม.7 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

 0-7727-4229
อบต.ท่ากระดาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน
ม.8 ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
0-7740-6054
อบต.ย่านยาว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
0-7739-1179
อบต.ถ้ำสิงขร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร
ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
0-7740-6195
อบต.บ้านทำเนียบ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ
ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
0-7739-3173
อบต.บางโพธิ์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
ม.1 ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
0-7727-4018
อบต.คลองฉนาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก
99 ม.3 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
0-7727-0050

อ.เคียนซา    
เทศบาลตำบลเคียนซา สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ม.1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
0-7738-7361
อบต.เคียนซา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
99 ม.7 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
0-7738-7243
อบต.พ่วงพรมคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร
ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84210
0-7743-9114
อบต.เขาตอก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
ม.3 ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
0-7738-7199
อบต.อรัญคามวารี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
98 ม.3 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
0-7740-7161-2
อบต.บ้านเสด็จ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกงบ้านเสด็จ
140/1 ม.6 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
0-7729-9367

อ.ชัยบุรี    
อบต.สองแพรก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
ม.1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
0-7736-7218
อบต.ชัยบุรี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
ม.1 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
0-7736-7321
อบต.คลองน้อย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
1/1 ม.1 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
0-7736-8656
อบต.ไทรทอง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
0-7748-0100

อ.ไชยา    
เทศบาลตำบลตลาดไชยา

สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดไชยา
ถ.รักษ์นรกิจ ม.1 ต.ตลาดไชยา
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110

0-7743-2066
เทศบาลตำบลพุมเรียง

สำนักงานเทศบาลตำบลพุมเรียง
ม.1 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110

0-7727-4087-8
อบต.เลม็ด

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด
ม.2 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110

0-7743-5060
อบต.เวียง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ม.2 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 

0-7722-8835
อบต.ทุ่ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ถ.ไชยา-ท่าชนะ ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110

 0-7743-5457
อบต.ป่าเว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว
ม.6 ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
0-7727-4327
อบต.ตะกรบ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
0-7727-0273
อบต.โมถ่าย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย
147 ม.2 ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
0-7745-4075
อบต.ปากหมาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
99 ม.2 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
0-7728-0674
 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6