Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านปากด่าน ม.1 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม เวลา 13.00 น.
โพสต์เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

      ผู้บังคับบัญชา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561นายอรรณพ คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ในการร่วมสังเกตการณ์พร้อมลงพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick Off) ม.1 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

images/pic_content/12.pngอื่น ๆ