Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ตัวอย่างแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อปท.ตัวอย่างแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของ อปท. เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

Notice: Undefined property: object::$dirrootcen in /home/abtsurat/domains/surat-local.go.th/public_html/modules/news_n/templates/detail_news.php on line 57
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 27/12/2556

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านทำเนียบ (ดู: 4 )(วันที่: 22/12/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างและขยายถนนลาดยางฯ ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย จำนวน 3 โครงการ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู: 6 )(วันที่: 22/12/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เรียน ท้องถิ่นอำเภอ เนื่องจาก สถ. ขอความร่วมมือให้สำรวจข้อมูลการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ ของอปท. ในพื้นที่โดยให้ส่ง สถจ.สฏ โดยด่วน ภายใน 19 ธ.ค.57 ตามแบบรายงานดังกล่าว (ดู: 109 )(วันที่: 19/12/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศเทศบาลตำบลเกาะเต่า เรื่องประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์จอ LED full color Display ขนาด ๒×๓เมตร สำหรับภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู: 41 )(วันที่: 19/12/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ (ดู: 171 )(วันที่: 18/12/2557 )