Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ตัวอย่างแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อปท.



ตัวอย่างแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของ อปท. เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 27/12/2556

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะของครุภัณฑ์กีฬา ( พื้นสนามแบดมินตัน พื้นยางพีวีซี ) ทต.เวียงสระ (ดู: 63 )(วันที่: 22/09/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ( พื้นสนามแบดมินตัน พื้นยางพีวีซี ) ทต.เวียงสระ (ดู: 59 )(วันที่: 22/09/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2557 (ดู: 185 )(วันที่: 19/09/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" (ดู: 95 )(วันที่: 18/09/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานเว็บไซต์ (webadmin) (ดู: 210 )(วันที่: 22/09/2557 )