Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การเรียกรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นการเรียกรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

         1.ข้อมูลตำแหน่งนายช่างโยธา2 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งช่างโยธา1  
         2.ข้อมูลตำแหน่งจพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว2 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์1 
         3.ข้อมูลตำแหน่งเจ้าพนักงานการประปา2 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าหน้าที่การประปา1  
         4.รายงานข้อมูลการเรียกรายงานตัว   
         5.ตารางการรายงานตัว         
         6.บัญชีตำแหน่งว่างสายงานเริ่มต้นจากระดับ1     
         7.บัญชีตำแหน่งว่างสายงานเริ่มต้นจากระดับ2      
         8.บัญชีตำแหน่งว่างสายงานเริ่มต้นจากระดับ3     
         9.การรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์บรรจุและแต่งตั้ง   
         10.ตารางการรายงานตัว(บัญชีสำรอง)

โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 23/04/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะของครุภัณฑ์กีฬา ( พื้นสนามแบดมินตัน พื้นยางพีวีซี ) ทต.เวียงสระ (ดู: 65 )(วันที่: 22/09/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ( พื้นสนามแบดมินตัน พื้นยางพีวีซี ) ทต.เวียงสระ (ดู: 59 )(วันที่: 22/09/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2557 (ดู: 187 )(วันที่: 19/09/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" (ดู: 96 )(วันที่: 18/09/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานเว็บไซต์ (webadmin) (ดู: 212 )(วันที่: 22/09/2557 )