Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การสำรวจและรับฟังความดิคเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ถ. 
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลูเถื่อน (ดู: 64 )(วันที่: 18/04/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมที่ทำการ อบต. เป็นห้องเก็บพัสดุ (ดู: 55 )(วันที่: 18/04/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างตกแต่งห้องประชุมสภา อบต. (ดู: 57 )(วันที่: 18/04/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 (ดู: 59 )(วันที่: 18/04/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเหนือ ซอย 2 (ตอน 2) (ดู: 62 )(วันที่: 18/04/2557 )