Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การสำรวจและรับฟังความดิคเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ถ. 
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 และ 12 ตำบลคันธุลี (ดู: 67 )(วันที่: 15/09/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครอาสาสมัครแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา (ดู: 63 )(วันที่: 15/09/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอบรรจุวาระแจ้งการประชุมรายการท้องถิ่นของเรา (ดู: 73 )(วันที่: 15/09/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : แบบตรวจแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) (ดู: 307 )(วันที่: 14/09/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาจ้างเหมาะบริการบุคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู: 84 )(วันที่: 12/09/2557 )