Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การสำรวจและรับฟังความดิคเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ถ. 
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน (ดู: 53 )(วันที่: 24/04/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (cctv) พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู: 53 )(วันที่: 24/04/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ขยายเวลาการกำหนดขายซอง และเปิดซองสอบราคาอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม) (ดู: 48 )(วันที่: 24/04/2557 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557 (ดู: 112 )(วันที่: 23/04/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสูง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู: 61 )(วันที่: 23/04/2557 )