• หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฏร์ธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗   • ให้ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์(ฉบับที่๑๑) พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ต้องจดทะเบียนพาณิชย์   • ขอให้ อปท.แต่ละแห่งดำเนินการกรอกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจลงในระบบ e-plan   • เอกสารโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ อปท. ต้องจัดส่งจังหวัด(ทต.เกาะเต่า)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานเว็บไซต์ ประจำศาลากลางจังหวัดสุราษฎ์ธานี
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานเว็บไซต์ ประจำศาลากลางจังหวัดสุราษฎ์ธานี
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเว็บไซต์ ประจำศาลากลาง จังหวัดสุราษฎฺ์ธานี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดทำเว็บไซต์ ประจำจังหวัดสุราษฎ์ธานี ( 1 อัตรา )
คุณสมบัติ…..
- เพศหญิงหรือเพศชาย
- มีความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบ
- มีความรู้เกี่ยวกับ Photoshop และ Microsoft Office
- ถ้าอาศัยอยู่ใน จ.สุราษฎ์ธานี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : ทำงานประจำ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎ์ธานี โดยเป็นพนักงานของบริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-348611 หรือ 074-237692
หรือส่ง Resume มาที่ E-mail : cvhatyai@gmail.com หรือ webadmain@cityvariety.co.th
บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 19/03/2556

ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู:7020)(วันที่:31/03/2554)