• ด่วนที่สุดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งวงจรปิด(CCTV)   • ด่วนที่สุดเรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมการด่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   • เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน(ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   • เรื่อง รายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราช ประจำปี 2557   • รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน (Online) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานเว็บไซต์ ประจำศาลากลางจังหวัดสุราษฎ์ธานี
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานเว็บไซต์ ประจำศาลากลางจังหวัดสุราษฎ์ธานี
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเว็บไซต์ ประจำศาลากลาง จังหวัดสุราษฎฺ์ธานี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดทำเว็บไซต์ ประจำจังหวัดสุราษฎ์ธานี ( 1 อัตรา )
คุณสมบัติ…..
- เพศหญิงหรือเพศชาย
- มีความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบ
- มีความรู้เกี่ยวกับ Photoshop และ Microsoft Office
- ถ้าอาศัยอยู่ใน จ.สุราษฎ์ธานี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : ทำงานประจำ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎ์ธานี โดยเป็นพนักงานของบริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-348611 หรือ 074-237692
หรือส่ง Resume มาที่ E-mail : cvhatyai@gmail.com หรือ webadmain@cityvariety.co.th
บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 19/03/2556

ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู:7000)(วันที่:31/03/2554)