Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทต.ช้างซ้าย
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ


เทศบาลตำบลช้างซ้ายร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ ประจำปี2554 ศูนย์พุทธบุตร วัดพัฒนารามพระอารามหลวง (หลวงพ่อพัฒน์)อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โดย: ทต.ช้างซ้าย
วันที่ 21/01/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศเทศบาลเมืองท่าข้าม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ดู:49)(วันที่:24/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กศน.ตำบลบางไทรรับสมัครนักศึกษา (ดู:48)(วันที่:24/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน (ดู:53)(วันที่:24/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลย่านดินแดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2/2557 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ครั้งที่ 2 (ดู:47)(วันที่:24/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (cctv) พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู:53)(วันที่:24/04/2557)