Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทต.ช้างซ้าย
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ


เทศบาลตำบลช้างซ้ายร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ ประจำปี2554 ศูนย์พุทธบุตร วัดพัฒนารามพระอารามหลวง (หลวงพ่อพัฒน์)อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โดย: ทต.ช้างซ้าย
วันที่ 21/01/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งการหยุดให้บริการเก็บขยะชั่วคราว เนื่องจากรถขยะชำรุดเสียหาย (ดู:26)(วันที่:24/10/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้าง ประกอบอาหารกลางวัน (ดู:24)(วันที่:24/10/2557)
ข่าวรับสมัครงาน: รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู:50)(วันที่:24/10/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านห้วยคุย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 3) (ดู:21)(วันที่:24/10/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านควนพระ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 3) (ดู:21)(วันที่:24/10/2557)