Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทต.ช้างซ้าย
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ


เทศบาลตำบลช้างซ้ายร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ ประจำปี2554 ศูนย์พุทธบุตร วัดพัฒนารามพระอารามหลวง (หลวงพ่อพัฒน์)อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โดย: ทต.ช้างซ้าย
วันที่ 21/01/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ผลการสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาซอยน้ำซับ หมู่ที่ ๑ (ดู:1)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศแผนจัดหาพัสดุ(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) (ดู:31)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลูเถื่อน (ดู:52)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมที่ทำการ อบต. เป็นห้องเก็บพัสดุ (ดู:49)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างตกแต่งห้องประชุมสภา อบต. (ดู:51)(วันที่:18/04/2557)