Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทต.ช้างซ้าย
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ


เทศบาลตำบลช้างซ้ายร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ ประจำปี2554 ศูนย์พุทธบุตร วัดพัฒนารามพระอารามหลวง (หลวงพ่อพัฒน์)อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โดย: ทต.ช้างซ้าย
วันที่ 21/01/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือน วันที่ ๑๘-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ คลื่นลมแรงในอ่าวไทยและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง (ดู:30)(วันที่:19/12/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เรียน ท้องถิ่นอำเภอ เนื่องจาก สถ. ขอความร่วมมือให้สำรวจข้อมูลการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ ของอปท. ในพื้นที่โดยให้ส่ง สถจ.สฏ โดยด่วน ภายใน 19 ธ.ค.57 ตามแบบรายงานดังกล่าว (ดู:54)(วันที่:19/12/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2558 (ดู:35)(วันที่:19/12/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ 27/1 แยกถนนอุดมสุข ชุมชนท่าล้อน (ดู:29)(วันที่:19/12/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ 13/4 แยกถนนเทศบาล ชุมชนบ้านกลาง (ดู:25)(วันที่:19/12/2557)