Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทต.ช้างซ้าย
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ


เทศบาลตำบลช้างซ้ายร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความรักชาติ ประจำปี2554 ศูนย์พุทธบุตร วัดพัฒนารามพระอารามหลวง (หลวงพ่อพัฒน์)อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โดย: ทต.ช้างซ้าย
วันที่ 21/01/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานศูนย์อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบทางการท่องเที่ยว (ดู:41)(วันที่:01/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม (ดู:41)(วันที่:01/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารกองการศึกษา โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม (ดู:50)(วันที่:01/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน จำนวน 3 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ดู:49)(วันที่:01/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: โครงการสอบราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก (ปรับปรุงอาคารแบบอารยะสถาปัตย์) (ดู:48)(วันที่:01/09/2557)