Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทต.วัดประดู่
งานป้องกันฯจัดโครงการฝึกอบรม


    ด้วยในสภาวะปัจจุบัน จังหวัดสุราษฎร์มีรถวิ่งสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ช่วงเวลาคับขันเกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
    พื้นที่เทสบาลตำบลวัดประดู่ก็มีถนนหลายสายที่มีรถวิ่งเป็นจำนวนมาก
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2มีถนนด้านหน้าติดต่อกับถนนสายสุราษฎร์ - พุนพินด้านหลังติดต่อกับถนนสาย 417 รวมทั้งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี ช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนมีการใช้รถใช้ถนนกันคับคั่งถนนก็มีขนาดเล็ก ทำให้มีการติดขัดในการจราจรและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวัดประดู่จึงจัดโครงการฝึกอบรมระเบียบวินัยจราจร ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ระเบียบและกฏหมายการจราจร และสร้างจิตสำนึกในการปฎิบัติตามกฏจราจร  สร้างระเบียบวินัยในการขับขี่ให้กับนักเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัว   ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555   เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป    
ณ   โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

โดย: ทต.วัดประดู่
วันที่ 19/06/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง อาคาร ศพด. (ดู:35)(วันที่:20/10/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลวัดประดู่ (ดู:36)(วันที่:20/10/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2/2557 (ดู:25)(วันที่:20/10/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู:38)(วันที่:20/10/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญส่งประกวดธิดานพมาศ เทศบาลตำบลท่าขนอนประจำปี 2557 (ดู:38)(วันที่:20/10/2557)