Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทต.วัดประดู่
งานป้องกันฯจัดโครงการฝึกอบรม


    ด้วยในสภาวะปัจจุบัน จังหวัดสุราษฎร์มีรถวิ่งสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ช่วงเวลาคับขันเกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
    พื้นที่เทสบาลตำบลวัดประดู่ก็มีถนนหลายสายที่มีรถวิ่งเป็นจำนวนมาก
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2มีถนนด้านหน้าติดต่อกับถนนสายสุราษฎร์ - พุนพินด้านหลังติดต่อกับถนนสาย 417 รวมทั้งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี ช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนมีการใช้รถใช้ถนนกันคับคั่งถนนก็มีขนาดเล็ก ทำให้มีการติดขัดในการจราจรและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวัดประดู่จึงจัดโครงการฝึกอบรมระเบียบวินัยจราจร ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ระเบียบและกฏหมายการจราจร และสร้างจิตสำนึกในการปฎิบัติตามกฏจราจร  สร้างระเบียบวินัยในการขับขี่ให้กับนักเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัว   ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555   เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป    
ณ   โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

โดย: ทต.วัดประดู่
วันที่ 19/06/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: การประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย (ดู:1)(วันที่:29/07/2557)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (ดู:10)(วันที่:29/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 4 ตำแหน่ง (ดู:14)(วันที่:29/07/2557)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ดู:48)(วันที่:28/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลท่าชี เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันที่ ในประกาศเทศบาลตำบลท่าชีเรื่องประมูลซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ของเทศบาลตำบลท่าชี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (ดู:65)(วันที่:28/07/2557)