Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: ทต.วัดประดู่
งานป้องกันฯจัดโครงการฝึกอบรม


    ด้วยในสภาวะปัจจุบัน จังหวัดสุราษฎร์มีรถวิ่งสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ช่วงเวลาคับขันเกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
    พื้นที่เทสบาลตำบลวัดประดู่ก็มีถนนหลายสายที่มีรถวิ่งเป็นจำนวนมาก
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2มีถนนด้านหน้าติดต่อกับถนนสายสุราษฎร์ - พุนพินด้านหลังติดต่อกับถนนสาย 417 รวมทั้งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี ช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนมีการใช้รถใช้ถนนกันคับคั่งถนนก็มีขนาดเล็ก ทำให้มีการติดขัดในการจราจรและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวัดประดู่จึงจัดโครงการฝึกอบรมระเบียบวินัยจราจร ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ระเบียบและกฏหมายการจราจร และสร้างจิตสำนึกในการปฎิบัติตามกฏจราจร  สร้างระเบียบวินัยในการขับขี่ให้กับนักเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัว   ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555   เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป    
ณ   โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

โดย: ทต.วัดประดู่
วันที่ 19/06/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่ง สายงานบริหารของเทศบาล (ดู:9)(วันที่:02/07/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน (ดู:7)(วันที่:02/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบทรงแชมเปญส์) หมู่ที่ ๕ บ้านแหลมทราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:57)(วันที่:01/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างบุกเบิกถนนซอยตาทุม (ดู:56)(วันที่:01/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบทรงแชมเปญส์) หมู่ที่ ๑ บ้านนอกนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:53)(วันที่:01/07/2558)