• หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี   • รายงานการประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฏร์ธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗   • ให้ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์(ฉบับที่๑๑) พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ต้องจดทะเบียนพาณิชย์   • ขอให้ อปท.แต่ละแห่งดำเนินการกรอกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจลงในระบบ e-plan   • เอกสารโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ อปท. ต้องจัดส่งจังหวัด(ทต.เกาะเต่า)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เลขที่ :
เรื่อง : ให้ส่งข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ของอปท. ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์ ของ อปท. (ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 54)
รายละเอียด :  
ลงวันที่ : 07 มิ.ย. 54
สถานะ : ด่วน
เอกสารดาวน์โหลด :
  • 20110607171443qgnjw.pdf  ขนาด  89 KB
  • จำนวนผู้ชม : 1842 คน