Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทน.เกาะสมุย : เทศบาลนครเกาะสมุย เตรียมความพร้อมช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2561
โพสต์เมื่อ :11 เมษายน 2561
11 เมษายน 2561 นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ได้มอบหมายให้ นายสุนทร ภู่ไพบูลย์ รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดดูแลรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดูแลความสะอาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ตลอดทั้งวัน ทุกพื้นที่ ทั้ง 7 ตำบล และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดย เทศบาลนครเกาะสมุย ร่วมกับ อำเภอเกาะสมุย สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย มูลนิธิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 อำเภอเกาะสมุย ณ ป้อมยามสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมง และจุดตรวจรอง ณ สามแยกแซนซี ละไม ตำบลมะเร็ต ปฏิบัติหน้าที่ 16 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 24.00 น. และยังมีจุดบริการย่อยตามถนนสายรอบเกาะ โดยจะดูแลความปลอดภัย การจราจร การปฐมพยาบาลผู้ประสบภัย รวมถึงบริการน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนที่มาท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์เกาะสมุย