Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทน.เกาะสมุย : 10 สิงหาคม 2561 นางฉลาด ปาตพรหม รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย เป็นประธานเปิดโครงการปลูกผักในตะกร้า พร้อมสมาชิสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ โดยชุมชนตาปรึกพัฒนา ตำบลลิปะน้อย เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสม
โพสต์เมื่อ :10 สิงหาคม 2561
10 สิงหาคม 2561 นางฉลาด ปาตพรหม รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย เป็นประธานเปิดโครงการปลูกผักในตะกร้า พร้อมสมาชิสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ โดยชุมชนตาปรึกพัฒนา ตำบลลิปะน้อย เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักในครัวเรือน ปลอดสารพิษไว้กินเอง