Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทน.เกาะสมุย : วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเกาะสมุย นายปกรณ์ กาญจนโอภาส สมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กำจัดขยะต้นทาง และ เกษตรปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อลด
โพสต์เมื่อ :14 กันยายน 2561
วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเกาะสมุย นายปกรณ์ กาญจนโอภาส สมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กำจัดขยะต้นทาง และ เกษตรปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อลดปัญหาขยะเศษอาหารในโรงเรียน แปรสภาพขยะมาเป็นปุ๋ย ลดมลพิษอย่างยั่งยืน จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาด ให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษ จนสามารถปลูกผักปลอดสารพิษสำหรับไว้รับประทานเองได้ ตลอดจนมีความรู้ในการทำสารไล่แมลงและทำปุ๋ยหมักได้ โดยมี นายณะรบ ทวยเจริญ ประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุย ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย