Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน เรื่องราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพรุนูด หมู่ที่ ๕ ถึงถนนเอเชีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ :22 มกราคม 2561