Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โพสต์เมื่อ :22 พฤษภาคม 2561

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกบุคคล และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น